Mô hình Nhà cổ tích

80,000

Mô hình Nhà cổ tích – Mô Hình Sáng Tạo

  • Kích thước: 8*10*12 cm
  • Vật liệu: Gỗ ép
  • Độ khó: Rất dễ
  • Số miếng ghép: 30
  • Thời gian ghép: 10 phút

Bạn có thể mua sản phẩm đã lắp ghép sẵn hoặc mua về lắp ghép rất đơn giản. Có hướng dẫn lắp ghép đi kèm. Kích thước sau khi lăp ghép hoàn chỉnh: 8*10*12cm